Ceny elektřiny s nižší spotřebou EU poklesnou - Strategický nákup energií pro velkoodběratele

Ceny elektřiny s nižší spotřebou EU poklesnou

Ceny elektřiny Apr-20 v Evropě přibližně od poloviny března zrychlily svůj pokles. Tento týden nejsil­něji oslabí cena elektřiny v Itálii, mimo jiné kvůli omezování spotřeby elektřiny největších výrobců oceli v Lombardii. V rychlém poklesu bude pokračovat také cena elektřiny ve Francii, což podpoří tý­denní pokles ceny německé elektřiny Apr-20 i May-20. Německá spotřeba elektřiny však zůstane nej­méně do středy vysoká, což dovolí krátký růst ceny elektřiny Apr-20 i May-20 v první polovině týdne.

Pokles spotřeby zrychlí v Německu i Británii

Spotřeba elektřiny zejména v Itálii, Fran­cii a Španělsku zrychlila svůj pokles již během minulého týdne, kdy data uká­zala přibližně na 15 % pokles spotřeby oproti roku 2019. Spotřeba elektřiny v Německu a také ve Velké Británii však ne­vykazovala žádný výrazný pokles, jelikož opatření proti koronaviru byla v těchto zemích mírnější a zaváděna později. To se však změní již ve druhé polovině to­hoto týdne, kdy očekáváme výraznější pokles tamní spotřeby elektřiny.

Německo zpřísňuje opatření

V Německu stále více spolkových zemí přistupuje k přísnějším opatřením a od začátku tohoto týdne začal platit zákaz vycházení a shlukování lidí. Německá spotřeba elektřiny zatím příliš nepokles­la a podle dat Entso-E vykázala v pondělí pokles jen o 1,9 GW (-2,8 %) oproti mi­nulému týdnu. Pokles spotřeby elektři­ny bude v Německu do středy limitován chladným počasím, avšak ve druhé po­lovině týdne očekáváme propad spotře­by o 8 – 12 %, což podpoří týdenní pokles ceny tamní elektřiny Apr-20 i May-20.

Spotřeba Británie zůstává zatím relativně stabilní

V Británií také spotřeba elektřiny téměř neoslabila a v pondělí se drží u obvyk­lých 43 GW. Také v Británii však pokles spotřeby elektřiny zrychlí, jelikož v pon­dělí Boris Johnson oznámil celostátní zá­kaz vycházení na 3 týdny. Pokles spotře­by elektřiny Británie také mírně podpoří pokles ceny elektřiny v Německu.


Zajímá vás energetický trh, aktuální situace na trhu i prognózy cen energií?
Vyzkoušejte naše analýzy a konzultace na 14 dní zdarma. 

Zdarma vyzkoušet


Analytický tým Energy Managers, a.s.Copyright © 2018 Energy Managers, a.s. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.

Firemní video vytvořil Michal Orsava a tým Pixtream s.r.o.

Podmínky ochrany osobních údajů/GDPRDisclaimer Energy Managers