Koronavirus z Číny přinese nižší ceny ropy - Strategický nákup energií pro velkoodběratele

Koronavirus z Číny přinese nižší ceny ropy

V roce 2020 nemáme za sebou ještě ani jeden měsíc a již nyní jsme byli svědky tří závažných událostí, které mají dopad na ceny ropy a také ostat­ních energií po celém světě. První dvě události se týkaly možných omezení těžby ropy.

Na začátku ledna se trh obával přerušení těžby ropy na Blízkém východě po úto­ku na íránského generála Solejmáního a od minulého týdne se trh obává dopadů přerušení těžby ropy v Libyi na světové trhy. Třetí a zároveň poslední důležitá událost nejen pro globální energetické trhy bylo rozšíření koronaviru v Číně.

Virus a trhy

Zájem trhů a médií koronavirus vzbudil po zahájení karantény čínských metro­polí. Aktuálně již bylo izolováno 10 měst s celkovým počtem obyvatel okolo 60 milionů lidí.

Rozšíření koronaviru je rozdílné od předchozích dvou událostí, které ovliv­ňovaly světové ropné trhy. Přerušení těžby lze v dnešní době rychle kvantifikovat a za pomocí satelitních snímků a online sledování polohy ropných tankerů lze přesně předpovědět rozsah ztracené produkce. Tedy i dopadu ztráty produkce na světové trhy.

V určení dopadu koronaviru na ener­getické trhy nám však moderní tech­nologie nepomohou a účastníci na energetických trzích je musejí pouze odhadovat.

Koronavirus = SARS?

Analytici a média většinou aktuálně ne­známý koronavirus srovnávají s infekce­mi SARS a MERS.

Tyto viry v minulosti způsobily propad cen ropy Brent, jelikož epidemie SARS a MERS vedly k propadu spotřeby pohon­ných hmot nejen v osobní přepravě, ale také v letectví.

Srovnání s virem SARS však aktuálně není příhodné, jelikož Čína je pro ropné i finanční trhy mnohem důležitější, než před 17ti lety. Propad poptávky po rop­ných produktech kvůli infekci koronavi­rem navíc přichází v době jejich trvající­ho přebytku na tamním trhu.

Čína se bude snažit vypořádat s propa­dem poptávky po pohonných hmotách navýšením jejich exportu do zahraničí. Tím se přebytek pohonných hmot rozší­ří z Asie také do Evropy a USA. Spolu se stále slabou poptávkou po ropných pro­duktech v USA a Evropě (částečně kvůli teplé zimě a slabému růstu ekonomiky) budou pokračovat ceny paliv v poklesu a budou podporovat pokles cen ropy Brent.

Koronavirus tak přináší riziko dalšího zpomalení globálního růstu poptávky po ropě.

Prozatím však není jisté, zda se v dů­sledku infekcí globální poptávka po ropě sníží o 300 tisíc či o 1 milion barelů ropy denně. V tomto nejistém období se brzy začnou podílové fondy a další finanční instituce zbavovat nakoupené ropy i ropných produktů.

Celosvětová hrozba?

Světová zdravotnická organizace WHO prozatím koronavirus neoznačila za ce­losvětovou hrozbu. Pokud by se tak sta­lo, analytici i média začnou zvyšovat své odhady poklesu poptávky v důsledku viru. V takovém případě by se urychlil aktuální pokles cen ropy.

Ropa Brent

Střednědobé cíle poklesu ceny ropy Brent. Zdroj: Energy Managers, a.s.

Cena ropy Brent má před sebou pro následující měsíce dva důležité ceno­vé cíle. Prvním jsou minima z léta 2019 okolo 56 USD/bbl. Pokles ceny ropy k této hranici je pravděpodobný i bez vý­raznějšího zhoršení aktuální situace. Po­kud se však obavy z rozšíření viru zhorší v souladu se stanovisky WHO, pak může dojít k poklesu ceny ropy Brent až na minima z konce roku 2018 ve výši 50 USD/bbl. Pokud se během následujících měsíců projeví pokles cen ropy ke hrani­ci 50 USD/bbl, pak podpoří jarní pokles cen energií, včetně cen elektřiny a zem­ního plynu pro rok 2021.

© 2020 Energy Managers, a.s.Copyright © 2018 Energy Managers, a.s. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.

Firemní video vytvořil Michal Orsava a tým Pixtream s.r.o.

Podmínky ochrany osobních údajů/GDPRDisclaimer Energy Managers