Riziko zrychlení šíření nemoci COVID-19 je podceněno - Strategický nákup energií pro velkoodběratele

Riziko zrychlení šíření nemoci COVID-19 je podceněno

Tempo šíření koronaviru v Číně je dle posledních dat nejpomalejší od led­na tohoto roku, což podpořilo růst cen akcií i energií. Podle posledních dat je však pravděpodobné, že se tempo ší­ření nákazy COVID-19 zrychlí. Akcie ani energie si tak jejich aktuální růst neudr­ží a brzy opět obnoví jejich pokles.

V datech, která jsou nyní zveřejňová­na ohledně šíření čínského koronaviru 2019-nCov je čím dál větší zmatek. Čín­ská vláda za poslední dva týdny třikrát změnila metodiku sledování počtu no­vých případů nakažených koronavirem v pevninské Číně. V důsledku těchto změn jsme mohli zaznamenat dne 12. února nárůst počtu nakažených o více než 15 000 osob během jediného dne. Poslední změna metodiky čínských úřa­dů přišla 20. února a v důsledku této změny naopak došlo k nejnižšímu jed­nodennímu růstu počtu nakažených od počátečních fází šíření infekce, přesněji od 24. ledna. Oficiální čínská data tedy ukazují na zpomalení šíření nákazy CO­VID-19, který koronavirus způsobuje.

Lépe vypovídající data o skutečném počtu nakažených poskytuje Světová zdravotnická organizace WHO. Podle ní se také tempo růstu počtu nakažených začalo zpomalovat. Konkrétně tempo šíření nákazy zpomalilo z 4 000 nových případů denně na jednu čtvrtinu, tedy na 1 000 nových případů denně. Pozitiv­ní data také podporují prohlášení před­ních čínských představitelů. Podle nich se v boji proti koronaviru podařilo učinit pokrok a opatření čínských úřadů vedou k izolaci nemoci a snižování počtů naka­žených.

Šíření nákazy pokračuje

Poslední data však nyní upozorňují na možnost zrychleného šíření nemoci v Číně a na závažnou situaci mimo Čínu.

Centrem šíření nákazy v pevninské Číně bylo od prosince minulého roku město Wu-chan. V posledních dnech se však objevují v čínských médiích zprávy o šíření koronaviru ve velkých městech mimo Wu-chan. Za zmínku stojí zejmé­na rychlý nárůst počtu případů v Pekin­gu, který vzrostl během tohoto týdne z 9 na 36 případů. V pevninské Číně se tak mohou brzy vzniknout nová epicentra šíření nákazy, včetně čínského hlavního města.

Za pozornost také stojí zrychlení tempa šíření nemoci mimo Čínu. Mimo Čínu je ke dni 21. února evidováno okolo 1300 případů nakažených nemocí COVID-19, přičemž většina z nich se nachází v bez­prostřední blízkosti Číny. Tempo šíře­ní nákazy koronaviru zrychlilo během února z 20 nových případů denně na 100 nově potvrzených případů za den.

Karantény přibývají

V Číně je nyní v izolaci přes 500 milio­nů obyvatel a tamní úřady pokračují v uzavírání dalších měst. Poslední město, které bylo v Číně uzavřeno je Siao-kan s 5 miliony obyvatel. Aktuálně nic nena­značuje tomu, že by byla situace v Číně byla natolik pod kontrolou, aby mohly být karantény zrušeny.

Mimo Čínu je nejzávažnější situace v Již­ní Koreji. Tamní úřady začaly uzavírat města do karantén a také tamní americ­ké vojenské základny kvůli riziku šíření koronaviru začaly přijímat nová mimo­řádná opatření.

Průmysl mimo provoz

Čína preventivně také v některých pro­vinciích prodloužila povinné volno do 11. 3. Poslední kroky čínské vlády uka­zují na vysokou závažnost aktuální situ­ace, kterou prozatím trhy nereflektují.

Energie čeká pokles

Poslední data poskytla trhům naději, že se nákaza koronaviru brzy přestane šířit, a že se ekonomická aktivita začne během března obracet k jejímu růstu, který bude pokračovat během Q2/2020. Toto vnímání situace však plně neodrá­ží skutečnost. Je velmi pravděpodobné, že si trhy brzy uvědomí závažnost situa­ce, což povede ke zrychlení poklesu cen akcií i energií, který se udrží s i během března a dubna. Největší potenciál k poklesu mají ceny zkapalněného plynu (LNG), ropy i energetického uhlí.

© 2020 Energy Managers, a.s.Copyright © 2018 Energy Managers, a.s. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.

Firemní video vytvořil Michal Orsava a tým Pixtream s.r.o.

Podmínky ochrany osobních údajů/GDPRDisclaimer Energy Managers