Vliv počasí na ceny energií - Analýzy Energy Managers

Vliv počasí na ceny energií

Ceny energií výrazně ovlivňuje počasí nejen v Evropě, ale i globálně. Vztah mezi teplotami a cenami energií však není tak jednoznačný, jak by se na první pohled mohlo zdát. Každý rok se projevuje sezónnost spotřeby, kterou většina podniků zaznamenává v propadu jejich spotřeby na jaře, a naopak jejím růstem během podzimu. Růst spotřeby samozřejmě pociťují i domácnosti a ostatní subjekty na trhu. Přesto samotné střídání ročních období má jen omezený vliv na vývoj ceny energií. Obchodníci s energiemi totiž se sezónností spotřeby počítají.

Nejčastěji na ceny energií působí dva faktory

Odchylky teplot od dlouhodobého teplotního průměru a jejich vliv na cenu

Vliv na ceny energií má zejména odchylka od dlouhodobého teplotního průměru. Na trhu se měří, o kolik stupňů Celsia se aktuální teplota odchýlí od teplotního průměru za posledních 10 či 30 let.

Pokud jsou teploty během podzimu a první půlky zimy podprůměrné, pak cena energií může posilovat díky ještě rychlejšímu růstu spotřeby, než je obvyklé. Pokud však budou teploty od září do prosince vyšší, než je obvyklé, spotřeba plynu na vytápění poroste pomaleji, než je obvyklé, a ceny energií budou mít naopak potenciál oslabit. Podobně tento princip sledování odchylek od obvyklých hodnot funguje na jaře, tedy v období od prosince do března.

Teplotní odchylky od dlouhodobého průměru jsou však důležité i v létě. Chladnější letní teploty snižují zejména spotřebu elektřiny na chlazení a vytvářejí tak prostor pro pokles cen elektřiny i plynu. Horké počasí v letních měsících naopak vyvolává vysokou spotřebu a ceny energií mohou naopak během léta posílit (např. léto 2018).


Pozornost mají i aktualizace předpovědí

Obchodníci s energiemi pochopitelně bedlivě sledují předpovědi počasí. Největší vliv na cenu mají numerické předpovědi počasí, které ukazují předpoklad odchylek teplot obvykle pro nadcházejících 10 – 15 dní. Obchodníci většinou sledují 10 aktualizací těchto modelů denně a snaží se odhadnout nejen vývoj teplot do budoucna, ale i to, co přinese další předpověď.


Jaké parametry počasí jsou důležité?

Kromě předpovědí teplot obchodníci sledují také úhrn srážek, sílu slunečního záření i rychlost větru. Tyto parametry počasí ovlivňují zejména výrobu elektřiny obnovitelnými zdroji energie. S růstem podílu obnovitelných zdrojů v energetických mixech evropských zemí se také zvyšují dopady výroby elektřiny ze slunce, větru a vody na vývoj cen dalších energií. Díky zpřísnění klimatického závazku EU do roku 2030 navíc budou mít obnovitelné zdroje energie čím dál větší vliv na vývoj ceny elektřiny na trhu do budoucna.


Je počasí důležité jen v Evropě?

Obchodníci s elektřinou a plynem nejčastěji sledují počasí a jeho předpovědi pro Evropu. Občas však mohou cenu energií ovlivnit i méně obvyklé jevy. Mezi ně patří například:

Náš analytický tým a meteorolog Energy Managers spolupracují s nejznámějšími meteorologickými agenturami, a proto naše analýzy zahrnují také teplotní predikce a objasnění vlivu počasí na budoucí vývoj cen energií.

Analytický tým Energy Managers, a.s.Copyright © 2018 Energy Managers, a.s. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.

Firemní video vytvořil Michal Orsava a tým Pixtream s.r.o.

Podmínky ochrany osobních údajů/GDPRDisclaimer Energy Managers